Christer Carlsson

Florencekliniken är en smärtmottagning inom Praktikertjänst AB.

Bortsett från läkaren så består personalen av smärtsjuksköterskan Inger Carlsson samt undersköterskan Margareta Thomsen.

Vår verksamhetschef är medicine doktor/smärtspecialist Christer Carlsson. Kliniken startade sin verksamhet 1988 i lokaler centralt i Lund. Sedan 1999 bedrivs mottagningen i nuvarande lokaler.

Vi ingår i den offentliga försäkringen, dvs kostnaden för besök här är precis samma som för motsvarande besök inom regionens sjukvårdsmottagningar.

Christer Carlsson

https://www.sportcompetence.se/experterna/jon-karlsson

https://www.rotary.se/ClubAdmin/Rotary_Root_Folder/2360/13150/_Editor_Images/Bjo%CC%88rn%20Karlsson%20va%CC%88lka%CC%88nd%20la%CC%88kare%20pa%CC%8A%20medicinkliniken%20i%20NU%5B1%5D.pdf

https://www.linkedin.com/company/akerstroms